Deelnemende fondsen

Alzheimer Nederland werkt aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun omgeving. Zij bieden hulp en informatie en komen op voor hun belangen. Met 52 regionale afdelingen en 200 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een netwerk van betrokken vrijwilligers. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften.

www.alzheimer-nederland.nl  

 

Het Prinses Beatrixfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dit zijn er ruim 200.000. Het doel is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen middels wetenschappelijk onderzoek. Het fonds financiert onderzoek naar genezing en omdat dit vaak een lange weg is, ook onderzoek naar verbetering van kwaliteit van leven van de patiënten.

http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl   

 

Het Diabetes fonds werkt aan genezing van diabetes. En aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen we via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die ons daarbij helpt!

http://www.diabetesfonds.nl    

Fonds verstandelijk gehandicapten wil dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden. Een leven waarin zij hun talenten kunnen inzetten, ontwikkelen, op een passende manier kunnen participeren en emanciperen,  in de samenleving. Projecten die dit mogelijk maken worden gesteund, door het fonds. Met de juiste steun en begeleiding kunnen mensen met een verstandelijke beperking veel bereiken. Door stappen te zetten en erop uit te gaan, vergroten zij hun wereld en dit geeft hun leven meer kleur.

http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl                                                                                                   

 

 

 

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Door het financieren van onderzoek hopen we dat er in de toekomst minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten. Daarnaast steunen we patiënten, geven we voorlichting en werken aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

www.hartstichting.nl

 

KWF Kankerbestrijding zet zich d.m.v. onderzoek in voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers

.http://www.kwf.nl  

 

Longfonds In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen een longziekte, zoals astma of COPD. Voor hen is gewoon ademhalen niet vanzelfsprekend. Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen. We maken onderzoek mogelijk. We pakken vieze lucht aan. En we doen er alles aan om kinderen rookvrij op te laten opgroeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten en voor iedereen die dat misschien ooit wordt. Strijd mee voor gezonde lucht en gezonde longen.

 

http://www.longfonds.nl   

 

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS. We financieren praktisch wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelmethoden én naar de uiteindelijke genezing van MS en geven voorlichting op dit gebied. We willen een steunpunt en motivator zijn voor mensen met MS en hun directe familie en vrienden.  Het Nationaal MS Fonds gelooft in de kracht van mensen in beweging. We stimuleren mensen met MS om zowel fysiek als mentaal in beweging te blijven. Het in beweging brengen (en houden) van onderzoek, maatschappelijke bewustwording en het verbeteren van de kwaliteit van leven behoren ook tot die beweging.

http://www.nationaalmsfonds.nl  

 

Het Nationaal Epilepsie Fonds bevordert de epilepsiebestrijding en epilepsiezorg in Nederland en op beperkte schaal daarbuiten d.m.v. voorlichting, wetenschappelijk onderzoek, organisatie van aangepaste vakantiereizen, gespecialiseerde epilepsiezorg, individuele hulpverlening en epilepsieprojecten in ontwikkelingslanden.

http://www.epilepsie.nl      

 

De Nederlandse Brandwondenstichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Het verbeteren van de behandeling, de verpleging, de verzorging van en de hulpverlening aan personen met brandwonden;
– het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met           brandwonden;
– het bevorderen van preventie van brandwonden.
http://www.brandwondenstichting.nl  

 

Het Nederlandse Rode Kruis maakt deel uit van het grootste humanitaire netwerk ter wereld: de internationale Rode Kruis beweging. Ons embleem staat voor velen synoniem voor directe hulp en onvoorwaardelijke hulp. In de afdelingen biedt het Rode Kruis in het hele land hulp aan, ook in Asten, Heusden en Ommel.  Er zijn 3 handwerkgroepen waaraan mensen kunnen deelnemen en we bezoeken mensen die daar behoeft aan hebben. De opbrengst van de collecte in Asten , Heusden en Ommel komt ten goede aan alle mensen van de afdeling Asten.

http://www.rodekruis.nl   

 

Nierstichting:  voor de kwaliteit van leven en overlevingskansen van nierpatiënten.  Een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.

Onderzoek – preventie – patiëntenzorg.

www.nierstichting.nl  

Reumafonds Wij strijden voor een beter leven met reuma vandaag en een beter leven zonder reuma voor morgen. Reuma grijpt dagelijks in op het leven van bijna 2 miljoen mensen. Het Reumafonds wil dat reuma als ziektebeeld verdwijnt. Tot die tijd zetten wij ons in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma.

http://www.reumafonds.nl  

Goede doelen week Asten GDWA Goededoelenweek Goededoelenweekasten